КОИ СМЕ НИЕ


Агенция за външна реклама, със собствена мрежа от различни формати рекламни съоръжения в София и страната. Специалист в детайлните планирания и специфични кампании според нуждите и изискванията на всеки клиент.

ЕКИП


Агенция за външна реклама, със собствена мрежа от различни формати рекламни съоръжения в София и страната. Специалист в детайлните планирания и специфични кампании според нуждите и изискванията на всеки клиент.

УСЛУГИ


Медиа планиране - експертно планиране, съобразено с целевите групи, времето за рекламиране, избор на подходящото място за излагане на рекламата.

Реализиране на кампании - организация и мениджмънт на целия процес, съпътсващ една рекламна кампания

Монтаж, демонтаж, логистика и транспорт – пълен набор от подготвителните дейности, необходими за провеждането на рекламната кампания

Мониторинг на кампании – отчет със снимков материал

Печат на рекламни материали – широкофроматен печат на винил, винилна мрежа, фолио, хартия; офсетов печат