Рекламни елементи


Пиза

Най-разпространения и стандартен размер за външна реклама. Най-използваният формат, поради разположението на този вид съоръжения на ключови места със силен трафик в градска среда.

Размер: 3.55x2.55, 4x3 (двоен джоб), 3.98x2.98, 4.05x.3.05, 4.00x3.00, 4.45x3.00, 4.13x3.13, 4.05x3.05, 7.90x2.90, 2.80x2.80

Носител: Винил

Виж всички на картата

Скролер

Формат от ново поколение, основно разположени на ключови кръстовища в централна градска част или в райони с висока натовареност. Поради ротационната функционалност, използването им в рекламни кампании позволява гъвкаво планиране според бюджетната рамка и покритието.

Размер: 3.12x2.33 (скролер), 3.75x2.70 (скролер), 3.65x2.42 (скролер)

Носител: Хартия

Виж всички на картата

Мегаборд

Мегабордът гарантира максимална видимост поради впечатляващия си формат. Основно се използва за кампании по Републиканска Пътна мрежа, но в последните години е предпочитан канал и в градска среда.

Размер: 7.93x3.93, 8x4, 7.95x4.05, 8.26x3.26

Носител: Винил

Виж всички на картата

Сити лайт

City Light формата дават възможност за идеална видимост от пешеходци на централни градски места.

Размер: 1.20x1.80

Носител: Винил/Хартия

Виж всички на картата

Калкан

Широкоформатни нестандартни съоръжения, в повечето случай разположени върху сгради с централно местоположение. Поради формата си осигуряват изключително висока видимост от далечни разстояния.

Размер: 3.80x8.70 (винил с капси), 4.60x19.60 (винил с капси), 4.10x17.70, 3.80x8.70, 4.70x14.70, 8.70x7.80, 4.80x17.70

Носител: Според локацията

Виж всички на картата