ЗАЩО ВЪНШНА РЕКЛАМА?


Външната реклама е силен маркетингов инструмент, който позволява нейното тактическо позициониране с изключителен ефект. Тя е много ефективна в привличането на вниманието, утвърждаването на имидж и бързо разпространяване на нов продукт или услуга.

Външната реклама е маркетинг формат с предсказуеми добри резултати и продължава да работи все по-ефективно.

ЕФЕКТИВНОСТ


Билборд рекламата работи успешно, защото не можете да избягате от нея, има висока честота на облъчване, ценово ефективна е, предоставя множество възможности в дизайна и изпълнението. Тя е абсолютен лидер и работи успешно при генерирането на импулсни покупки или за създаване на информираност за нов продукт или бранд идентичност.